Spirulina smanjuje krvni pritisak i loši holesterol

 

Studije sa muškarcima u Japanui i Indiji pokazali su da svakodnevna upotreba spiruline može smanjiti serum LDL-a i da poboljša odnos holesterola.

Ljudske studije u Nemačkoj i Indiji otkrile su uticaj spiruline u regulisanju telesne mase, a samim tim i efikasno regulisanje holesterola.

U studiji iz 2007 godine objavljena u “Zdravom varenju lipida”, 36 ljudi je unelo 4,5 grama spiruline svakog dana u periodu od šest nedelja pri tom ne praveći druge promene u njihovoj ishrani ili načinu života dok je trajala studija. U periodu od šest nedelja, ukupna koncentracija holesterola i novoi telesne masti bili su smanjeni. Takođe, i sistolni i dijastolni krvni pritisak bili su smanjeni.

 

Povezani članci